3xSK  english
   
Prihlásenie
  

Podmienky používania stránky www.sksksk.eu

Svojím vstupom na túto webovú stránku, jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam a zároveň sa zaväzujete ich dodržiavať. Tieto podmienky môžu byť správcom kedykoľvek zmenené aktualizáciou tohto oznámenia bez predchádzajúceho upozornenia. Správca si tiež vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia meniť obsah týchto internetových stránok. Vstup na túto webovú stránku a jej používanie je na vlastné riziko každého užívateľa.
Pokiaľ s podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte tieto internetové stránky.
Zakazuje sa uverejňovať alebo prenášať na stránky akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne, pornografické alebo iné príspevky porušujúce dobré mravy. Aj keď správca nemôže ovplyvniť charakter pridávaných príspevkov, vyhradzuje si právo odstrániť pridané nevhodné príspevky, ktoré evidentne nie sú v súlade so zámerom portálu sksksk.eu, t.j. katalóg stránok resp. informácií o Slovensku pre cestovateľov po Slovensku. Správca si zároveň vyhradzuje právo odstrániť prípadne upraviť akýkoľvek príspevok na stránke kedykoľvek to uzná za vhodné bez predchádzajúceho upozornenia.

Uverejnené príspevky na stránkach a v diskusných fórach na stránke vyjadrujú názor len ich autorov a správca stránky nezodpovedá za ich obsah.
Aj keď správca nemôže ovplyvniť ich obsah, vyhradzuje si právo vstupovať do obsahu zverejnených príspevkov, prípadne odstrániť pridané príspevky, ktoré sú neslušné, útočia na iné osoby. Správca stránky nezodpovedá ani neručí za pravdivosť, obsah ani formu reklamy, uverejnenej na tejto stránke a neručí ani za záväzky osôb, ktorých ponuky sú vo forme reklamy zverejnené na tejto stránke.
Správca stránky si vyhradzuje pravo, pripadne vyhotoviť preklad textov do ďalších jazykových mutácii tejto stránky.
Správca stránky nezodpovedá za pripadne porušenie autorských práv v súvislosti so zverejnenými príspevkami na tejto stránke. Autori pridania príspevku sa zaväzujú, že neporušujú autorské práva tretej strany. Zároveň správca upozorňuje, že použitie príspevkov mimo osobnú nekomerčnú potrebu môže byť neoprávneným zásahom do autorských práv autora príspevku.
V prípade upozornenia správcu stránky ( na dole uvedenú E-mailovú adresu) na porušenie autorských práv v súvislosti so zverejnením konkrétneho príspevku na tejto stránke, bude na to autor príspevku upozornený E-mailom a príspevok bude čo najskôr zo stránky správcom odstránený, až do vyjasnenia autorstva obsahu príspevku.
Kopírovanie, distribúcia, akákoľvek forma publikovania alebo iného používania textových a grafických materiálov spracovaných na internetových stránkach je možné legálne uverejniť na iných stránkach iba ak je tiež zverejnený grafický alebo textový odkaz na naše stránky, ako zdroj materiálu.
Pri registrácii žiadame návštevníkov stránky, aby nezadávali také osobné údaje, ktoré podliehajú ochrane osobných údajov v súlade s platným zákonom ochrane osobných údajov na území SR.
Jedinou formou komunikácie správcu so zaregistrovanými návštevníkmi je ich E-mailova adresa uvedená pri registrácii. Jedinou oficiálnou E-mailovou adresou pre akékoľvek otázky resp. dopyty správcovi stránky je výhradne adresa: sksksk@ sksksks.eu .
Prihlásenie:    meno    heslo     Nová registrácia  Strata hesla
© www.sksksk.eu | sksksk @ sksksk.eu | Mapa stránky |  Podmienky používania  | Pripomienky